Felanmälan

Notera att enligt bostadsrättslagen och våra antagna stadgar § 37 Felanmälan: ”Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som föreningen svarar för i enlighet med bostadsrättslagen och dessa stadgar.”

Ekonomisk förvaltning
Conzignus Hem och Fastighet
Kontakta Conzignus Hem och Fastighet för frågor rörande t.ex. avier
Conzignus Hem och Fastighet
Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm

Försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Brandkontoret; försäkringen inkluderar ansvarsförsäkring för styrelsen.

Teknisk förvaltning
MFS Fastighetsservice AB
Felanmälan
Mån-Fre kl 8.00-16.00 
FELANMÄLAN tfn: 08-645 17 00 
Jourtelefon: 08-645 17 45
e-post: mfs@mfsfastighetsservice.se
hemsida: www.mfsfastighetsservice.se

Trappstädning:
MFS Fastighetsservice AB
Om du har synpunkter kontakta styrelsen.

Tvättstugan
Felanmälan görs till MFS Fastighetsservice AB
Mån-Fre kl 8.00-16.00 
FELANMÄLAN tfn: 08-645 17 00 
Jourtelefon: 08-645 17 45
e-post: mf…@mfsfastighetsservice.se

Hissen
Hissen AB
Mån-Fre kl 7 -16 
FELANMÄLAN: tfn 08-618 12 00 
Jourtelefon: 08- 618 48 48

Kabel-TV & bredband:
Sappa tfn 0774-444 744 
Stockholms stadsnät tfn 08-5012 20 10

Nyckelansvarig låssmed
Låsman AB,
Rosenlundsgatan 20
118 53 Stockholm
Måndag—torsdag: 8:00–17:00
Fredag kl. 08:00–15:00 
Telefon: 08-84 00 14

Safeteam, för portsystemet
Telefon: 08-84 00 14
e-post: info@safeteam.se

Farliga istappar/snöras från taket:
MFS fastighetsservice 
Mån-Fre kl 8.00-16.00 
FELANMÄLAN tfn: 08-645 17 00 
Jourtelefon: 08-645 17 45
e-post: mfs@mfsfastighetsservice.se