Aktuellt

 • Vindarna är röjda och den slutliga städningen är klar.
 • Det är alltså inte tillåtet att lämna diverse saker i gångarna och det är absolut förbjudet att förvara målarfärg eller andra brännbara vätskor inne på vindskontoren.
 • Våren är på ingång företaget som sköter våra gårdar, Blue Harvest, har påbörjat sitt arbete, levererat gödsel mm. Trädgårdsmästaren Christina kommer att påbörja arbete fredagen den 12/4.
 • Det är av stor vikt att fler slänger matavfall i de bruna tunnorna som är avsedda för matavfall och endast använda de papperspåsar som är avsedda till matavfall. Absolut inga plastpåsar får användas för att kassera matavfall eller annat organiskt avfall såsom blomkrukor etc.
 • Även i källsorteringen i miljörummet är det av stor vikt att alla slänger rätt. Skyltningen är klar och tydlig.
 • När det gäller grovsopor läs mer utförlig information under rubriken grovsopor sophantering. Denna information är även utskickad till samtliga boende.
 • När det gäller glasåtervinningen är det bara förpackningsglas – inte vinglas, vaser etc vilket är grovsopor. 
 • Se mer information under fliken ”Sophantering

Råttbekämpningen

Denna typ av osorterade sopor hör inte hemma i miljörummet! Detta om något drar till sig råttor!

Anticimex har varit här och matat med råttgift och det som åter står nu är:

 1. Stoppa inflödet av råttorna genom att installera spjutfällor vid in- utfarten för avloppsvattnet.
 2. Göra en  grundligt undersökning av avloppsröret vid gårdshuset och då ev lagning av det. Det kan förekomma fler hål. 
 3. Stoppa hålet där kablarna går in soprummet.
 4. Se till att alla boende verkligen följer riktlinjerna vad gäller avfallssorteringen
  – Att det inte lämnas matrester i återvinningsrummet.
  – Att så många som möjligt slänger matrester i avfallspåsar och slänger det i rätt tunnor.
  – Att det som slängs i soptunnorna är så kallat ”restavfall”, se under fliken ”sophantering”. 

Det som är den största utmaningen är att få så många som möjligt att slänga rätt återvinningskärlen:
– att all plastavfall sköljs av från matrester och stoppas i en påse, knyter ihop och görs så litet som möjligt.
– att kartonger görs rent från eventuella matrester och görs så litet som möjligt
– att metallburkar sköljs ur ordentligt
– att glasburkar görs rent innan och att inget annat än förpackningsglas slängs i glasåtervinningen, dvs inga blomkrukor, vaser, vinglas eller dylikt vilket är grovsopor. Lock av metall skall slängas i metallåtervinningen. Alla burkar ska sköljas ur så inga innehållsrester finns kvar. 

Det är av yttersta vikt att alla boende och lokalhyresgäster hjälps åt vad gäller källsorteringen. Om det inte görs finns det risk att vi får råttor som gnager sönder kablarna till internet samt att anlitade entreprenörer höjer hämtningsavgiften och Sthlms stad ger oss föreläggande, vilket innebär att inte hämta soporna och vi själva får frakta bort det.
Och i slutänden måste avgifterna höjas!

För allas trevnad är det viktigt att alla efterlever våra ordningsregler!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *