Boende

En bostadsrättsförening äger en eller flera fastigheter och är därmed fastighetsägare. Medlemmarna (bostadsrättshavarna) äger en viss andel i föreningen som är kopplad till rätten att nyttja en viss lägenhet mot en årsavgift. Årsavgiften baserar sig på föreningens självkostnader. Föreningen styrs av en styrelse som tar beslut gällande exempelvis ekonomi och fastighetsskötsel. Du som medlem väljer vilka som ska ingå i styrelsen på årsmötet.

Det finns många fördelar med att vara medlem i en bostadsrättsförening, men också ansvar och skyldigheter. Ansvarsfördelningen mellan dig och bostadsrättsföreningen finns reglerad i bostadsrättsföreningens stadgar. Genom att bli medlem i en bostadsrättsförening åtar dig att följa och acceptera föreningens stadgar och ordningsregler.

Har du precis blivit medlem i föreningen?
I så fall vill vi hälsa dig välkommen till oss! Du har säkert många frågor och förhoppningsvis hittar du svar på flera av dem på vår hemsida. Skulle det vara någonting annat är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Kontakta styrelsen