Mäklarservice

Fakta till mäklare

 • Juridisk person som köpare godkänns inte.
 • Kontakta Nabo vad gäller pantsättning, lägenhetsfakta etc
 • Enligt våra stadgar är lägenheten avsedd för permanent boende – inte som övernattningslägenhet
 • Vad gäller lägenhetens yta är det den som är enligt vår lägenhetsregister

Medlemskap samt ut- och inflyttning

Att tänka på för ut- och inflyttande liksom mäklare:

 • Bifoga UC på köparen vid medlemskapansökan
 • Gällande godkännandet av medlemsansökan följer våra stadgar, om vi önskar snabbare hantering, i den mån vi har möjlighet skicka mail innan.
 • Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem – respektive utträde för gammal medlem beviljats av styrelsen på styrelsemöte.
 • Meddela styrelsen om inflyttningsdatum om det ändras än vad som framgår av ansökan
 • Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.
 • Handlingar postas till:
  Brf Brännis 92
  Brännkyrkagatan 92A, pl nb
  117 26 Stockholm

Ägarandel

Den som avser att bo i lägenheten ska äga större andelen, minimum 75% och medsökande för maximum 25%.

Månadsavgiften

Månadsavgiften höjdes senast den 2014-01-01, inga planer på höjd månadsavgift i nuläget.

I månadsavgiften ingår det värme, vatten samt basutbud för TV och bredband, mer ingående information om bredband se under fliken “Kabel-TV & bredband”. Kostanden för bredband är 89 kr per månad för 200/200 Mbit/s.

Hemförsäkring

Varje enskild medlem tecknar ett bostadsrättstillägg på sin hemförsäkring.

Nycklar vid försäljning

Följande nycklar överlämnas till ny medlem

 • Tre ASSA-nycklar till lägenheten som även går till allmänna utrymmen
 • Tre FAS-nycklar (överlås) till lägenheten
 • Tre nycklar (blippar) till portsystem / tvättstugebokning
 • Två nycklar till postbox

Parkering

För boendeparkering kontakta Stockholms stad

Trivsel- & ordningsregler

För allas trevnad så har vi Trivsel- & ordningsregler som ska följas (se fliken för lagar, stadgar, och ordningsregler). Det är viktigt att du som köpare är införstådd med dessa regler.

Informera köpare om våra trivsel- & ordningsregler. 

Årsredovisning

Hittar ni här!

All ombyggnation ska anmälas till styrelsen. 

Andra frågor
Kontakt med styrelsen
Köpehandlingarna skickas till vår adress – se fliken “styrelse och kontaktinfo”.