Mäklarservice

Fakta till mäklare

 • Juridisk person som köpare godkänns inte.
 • Kontakta Nabo vad gäller pantsättning, lägenhetsfakta etc
 • Enligt våra stadgar är lägenheten avsedd för permanent boende – inte som övernattningslägenhet
 • Vad gäller lägenhetens yta är det den som är enligt vår lägenhetsregister

Mäklarbild
För mäklarbild vänligen gå till maklarservice.com där finns också dom dokument som ofta efterfrågas. Du behöver ett undertecknat förmedlingsuppdrag för att få ut en mäklarbild. Har du frågor utöver mäklarbild hänvisar vi dig till Nabos kontaktformulär.

Allmänna frågor hänvisas till Kontakt med styrelsen

Medlemsansökan och överlåtelse- och upplåtelseavtal
Medlemsansökan sker med fördel digitalt via Mäklarservice/SMOOT för snabbare hantering alternativt skickas per post till:

Brf Brännis 92
Brännkyrkagatan 92A, pl nb
117 26 Stockholm
Märk kuvertet ”Medlemsansökan”.

Medlemskap samt ut- och inflyttning

Att tänka på för ut- och inflyttande liksom mäklare:

 • Gällande godkännandet av medlemsansökan följer våra stadgar, om ni önskar snabbare hantering, i den mån vi har möjlighet skicka mail innan.
 • Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem – respektive utträde för gammal medlem beviljats av styrelsen på styrelsemöte.
 • Meddela styrelsen om inflyttningsdatum om det ändras än vad som framgår av ansökan
 • Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Ägarandel

Den som avser att bo i lägenheten ska äga större andelen, minimum 75% och medsökande för maximum 25%.

Månadsavgiften

Månadsavgiften höjdes senast 1 maj 2023, inga planer på höjd månadsavgift i nuläget.

I månadsavgiften ingår det värme, vatten samt basutbud för TV och bredband, mer ingående information om bredband se under fliken ”Kabel-TV & bredband”. Kostnaden för bredband är 93 kr per månad för 1000/1000 Mbit/s.

Renoveringar

I dagsläget är inga renoveringar inplanerade för 2024.

Hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Nycklar vid försäljning

Följande nycklar överlämnas till ny medlem

 • Tre ASSA-nycklar till lägenheten som även går till allmänna utrymmen
 • Tre FAS-nycklar (överlås) till lägenheten
 • Tre passagebrickor till portsystem/tvättstugebokning.
  Se till att erhålla koden till passagebrickan ett måste vid bokning av tvättstuga o grill
 • Två nycklar till postbox

Parkering

För boendeparkering kontakta Stockholms stad

Trivsel- & ordningsregler

För allas trevnad så har vi trivsel- & ordningsregler som ska följas, se fliken för lagar, stadgar och ordningsregler.
Det är viktigt att du som köpare är införstådd med dessa regler. I och med att du har skrivit under köpeavtalet så har du också skrivit under att du har tagit del av dessa regler!

Informera köpare om våra trivsel- & ordningsregler. 

Årsredovisning

Hittar ni här!

All ombyggnation ska anmälas till styrelsen. 

Andra frågor
Kontakt med styrelsen