Gemensamt

Bostadsrättsföreningen är fastighetsägare och medlemmarna ansvarar tillsammans för alla gemensamma utrymmen. Till dessa räknas vårt hus, våra uteplatser, tvättstuga och förråd. En del underhållstjänster köper vi in, annat försöker vi klara själva.

Tänk på att inte ställa skrymmande föremål i portar eller trapphusen, då det är viktigt för vårt brandskydd att det går att röra sig fritt i fastigheten. Trapphuset städas även en gång i veckan.