Nycklar

Vår fastighet har ett låssytem som är specifikt för vår fastighet. Låssystemet skyddar oss från otillbörlig kopiering av nycklar. Det innebär att nycklar till din dörr inte kan kopieras utan att du har fått en undertecknad rekvisition av styrelsen. Alla kopieringar och eventuella omstiftningar noteras i ett vårt låsregister.

Ifall ni låser er ute eller tappar bort dina nycklar och måste tillkalla låssmed, kontakta i första hand vår låssystemsansvariga, Låsman AB,  telefon 08-84 00 14. De finns på Rosenlundsgatan 20 och har följande öppettider; måndag – torsdag 08.30 – 17.00 och fredag 08.00 – 15.00.

Ifall ni behöver kontakta låssmed utanför dessa öppettider gör följande;

  • Kontakta en auktoriserad låssmed
  • Se till att de inte borrar upp ASSA-låset
  • Spar låskolven när de har öppnat dörren (om så behövs)
  • Kontakta styrelsen för en rekvisition för att få låset omstiftat
  • Rekvisitionen lämnas till Låsman AB
  • Kontakta Låsman AB och avsätt tid för omstiftning

Ifall ASSA-kolven borras upp och ersätts med annat lås, rubbas husets låssystem, vilket äventyrar vår säkerhet. Det blir en lägre kostnad att stifta om ett lås istället för att byta till ett helt nytt. Styrelsen ska underrättas så vi kan skriva en rekvisition att låset ska stiftas om samt att det ska noteras i vårt låsregister.

Om ni behöver göra fler nycklar behöver styrelsen underrättas så vi kan skriva en rekvisition som ska lämnas till Låsman.

Vid försäljning
Vid en försäljning/överlåtelse av bostadsrätt ska följande nycklar överlämnas till ny medlem;

  • Tre ASSA-nycklar till lägenheten som även går till allmänna utrymmen
  • Tre FAS-nycklar (överlås) till lägenheten
  • Tre nycklar (blippar) till portsystem / tvättstugebokning 
  • Två nycklar till postbox

ASSA-nycklarna ska vara märkta med 1, 2 och 3.

Nyckel till cykelrum
Åtkomst till cykelrummet tillhör endast de som har en cykelrumsnyckel. Utkvittering av denna sker från styrelsen, och för att erhålla cykelrumsnyckel krävs deponi.