Föreningen och fastigheten

Föreningen bildades 1987 och förvärvade fastigheten 2004, då även den ekonomiska planen registrerades (fastighetens värdeår 1970). Föreningen förvärvade fastigheten av Wallenstam och ägaren innan dess var Lars Derk som genomförde ombyggnaden 1994-96.

  • Föreningen äger fastighetsmarken
  • Föreningens organisationsnummer 716419–8926
  • Föreningen är en så kallad “äkta förening”. Med äkta förening avses att minst 60 % av taxeringsvärdet för fastigheten hör samman med bostadslägenheterna.

Bostadsrättsförening som boendeform är en kooperativ ekonomisk förening. Bostadrättsförening saknar avdragsrätt för moms. Föreningen är medlemsstyrd och förvaltas av medlemmar. 

Som medlem äger du inte din bostad utan endast nyttjanderätten av lägenheten. Det är föreningen som äger lägenheten och som innehavare har du ansvar att vårda lägenheten. 

Läs våra stadgar som Trivsel- & ordningsregler.

Fastigheten

Fastighetens uppfördes 1935 och är ombyggd 1994-96. Stambyte (delvis) och omdragning av elstigar gjordes 1994-96. Den har totalt 55 lägenheter, varav i dagsläget 52 är bostadsrätter och 3 är hyresrätter. Samtliga lägenheter är enrummare om ca 20-34 kvm. Föreningen upplåter två lokaler med hyresrätt, vilka bedriver affärsverksamheter. Lokalerna är på 108 respektive 32 kvm.