Styrelsen

Ordförande Jens Hallberg
Kassör Olle Gynther Zillén
Ledamot Lena Söderberg
Ledamot Carl-Henrik Söderström
Ledamot Linn Carlsson
Ledamot Oscar Svernlöv
Extern revisor Börje Krafft

Kontakt styrelsen
Styrelsen nås enklast via e-mail. Vi läser i regel mailen på veckobasis.

E-post: styrelsen@brannis92.se
Postadress: Brf Brännis 92
Brännkyrkagatan 92A, pl nb
117 26 Stockholm

Fakturaadressen erhålls av styrelsen.