Reklam

Med anledning av att det ibland ligger reklam eller annat på postens avställningshylla och/eller ovanför postboxarna ber vi dig som boende att respektera att inte lägga något på dessa ytor. Det är brevbärarens avställningshylla och får inte blockeras samt att det utgör en brandrisk med liggande papper i trapphuset.

Om du vill kan vi sätta upp en skylt på din postlåda att du inte önskar få reklam. Meddela oss per e-post så ordnar vi det.

Vad gäller SvD Magasinet och DN bostadsbilaga så är den adresserad och du måste själv avbeställa dessa. Det gör du via deras hemsida www.svd.se respektive www.dn.se kundservice eller ring du till dem. Om du får annan oönskad adresserad reklam: kontakta företaget och be dem att upphöra med reklamutskick. Du kan registrera din adress mot reklam via Nixregistret adress och Statens Personadressregister SPAR  

Om du trots allt får reklam 

DM-nämnden (Etiska nämnden för direktmarknadsföring) finner du diverse råd hur du kan stoppa reklam. Om du får reklam trots alla åtgärder.

Om du får reklam i din tidningsklämma är det ditt ansvar att det inte ligger kvar och utgör brandfara.