Rökning

Rökning – endast på gårdarna!

På gården finns det askkoppar utsatta för rökning – var vänlig och använd dem. Tänk också på att det är du som röker som ser till att askkopparna töms när det behövs!

Att fimpa mot fönsterblecket och husfasad är absolut förbjudet! Om detta sker är det innehavarens eller hyresgästen som får betala den kostnad som uppstår vid återställandet av skadan.

Att röka i fönster och slänga ut fimpar på gården är inte tillåtet. Detta påverkar samtliga boende på något sätt, bland annat genom följande:

  • Grannar som bor ovanför får in röken i sina lägenheter
  • När fimpar slängs ut genom fönstret kan glöd orsak brännskador och i värsta fall brand hos grannarna under. Om detta sker är det innehavaren till den lägenhet där fimpen har slängts ut ifrån som får betala de skador som uppstår.
  • Både barn och djur kan bli svårt sjuka om de får i sig fimpar. 
  • Det ser inte särskilt trevligt ut med fimpar som ligger på gården. Det blir inte inbjudande att vistas på gården och det sänker värdet på lägenheterna för samtliga boende.

Tänk på att det alltid är innehavarens eller hyresgästens ansvar att deras gäster slänger fimpar där de ska slängas.

För allas trevnad var god och respektera dessa regler!

Fakta om cigarettfimpar

Cigarettfimpen är vårt vanligaste skräp i stadsmiljöer. Den innehåller bland annat kadmium, en tungmetall som också finns i batterier. Enligt Tobaksfakta konsumerar världens rökare varje år omkring 6 000 miljarder cigaretter. Det världsomfattande nätverket Clean up the World uppskattar att cirka 4 500 miljarder fimpar varje år slängs på marken.

Liten och förrädisk

Cigarrettfimpar är ett förrädiskt skräp. Den som slänger en fimp tänker kanske inte på den som ett skräp, eftersom den är så liten. Men fimpen består inte bara av lätt nedbrytbara ämnen. Cigarrettfiltret är gjord av cellulosaacetat, ett slags plast. I filtret fastnar tobakens farliga ämnen för att de inte ska nå rökarens lungor, ämnen som även är farliga för naturen, bland annat kadmium som även finns i batterier. Enligt svenska Miljömålsportalen är kadmium ett särskilt farligt ämne som inte får ingå i nyproducerade varor från och med år 2010.

Nedbrytningstiden för en fimp varierar beroende på klimatet. Generellt brukar man säga att nedbrytningstiden varierar mellan ett och fem år.

Fimpen på fel plats och/eller i fel händer kan riskera att
Fåglar, fiskar, och andra djur kan dö till följd av att deras matsmältningssystem blockeras av fimpar som de ätit.

Vind och regn för ofta fimparna till våra vattendrag. De kemiska substanser som finns i fimpen hotar vattenkvaliteten och många av de livsformer (fiskar, musslor, alger m m) som lever i vattnet.

Vattenloppor utgör en avgörande länk i den marina näringskedjan. Forskaren Kathleen Register har testat fimparnas giftighet. Hon fann att en fimp som hamnat i 7,5 liter vatten var dödlig för vattenlopporna i vattnet.

Källa: Underwater Naturalist, Bulletin of the American Littoral society, Volume 25, number 2, 2000. Läs artikeln här