OVK 8-9 oktober

___________________ENGLISH BELOW__________________

Hej alla!

Vi har ett viktigt meddelande från styrelsen: 

AB Franska Bukten har fått i uppdrag av Brf Brännis 92 att utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i denna fastighet på Torsdag och Fredag den 8-9 oktober kl. 08.00-16.00. 

Vi kommer att mäta luftflöden och kontrollera ventilationen i din lägenhet. Beräknad tidsåtgång per lägenhet är ca 15 min.

För att vi ska kunna göra en korrekt bedömning av fastighetens ventilationssystem är det viktigt att vi får tillträde till Er lägenhet under besiktningstillfället. 

Hur kommer vi in i lägenheten?
Alternativ 1.      Ni är hemma under aviserad tid.
Alternativ 2.     Lämna nyckel till oss mellan 07.45-08.00 på torsdag den 8 okt i trapphuset. Märk nyckel med namn och lägenhetsnummer. Nyckeln lämnas tillbaka i brevinkastet senare samma dag om inte annat avtalas på plats.

Kontrollen kommer att utföras av:
Carl Gustafsson
Johan Svernby

Om det är några frågor så tveka inte att höra av er.

Mvh
Styrelsen


Hi all!

We have an important message from the board: 

AB Franska Bukten has been appointed by Brf Brännis 92 to do a mandatory ventilation check in the building on Thursday and Friday October 8th and 9th between 08:00 and 16:00. They will measure the airflow and check the ventilation in each apartment. Each check will take approximately 15 minutes. 

In order to successfully determine the ventilation system in the building, AB Franska Bukten will need access to your apartment during the assigned hours.

How can they access your apartment?
Alternative 1.      You are at home during the checkup.
Alternative 2.     Leave your keys with us between 07.45-08.00 on Thursday, October 8th in the stairway. Label your keys with your name and apartment number. Your keys will be returned to your mailbox later the same day if nothing else is agreed upon.  

The check will be carried out by: 
Carl Gustafsson
Johan Svernby

If you have any question, please do not hesitate to contact us.

Best regards, 
The board

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *